blank
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
blank
concern
1. n 1) susidomėjimas; interesas; a matter of great concern labai svarbus dalykas; 2) rūpinimasis; dalyvavimas; it is no concern of yours tai ne tavo/jūsų reikalas; with deep concern su gilia užuojauta; 3) įmonė; koncernas;2. v 1) liesti; 2) dominti; to concern oneself (with) domėtis; 3) rūpintis, nerimauti; to be concerned at/for/about sielotis kuo ar dėl ko
blank
blank