blank
blank
blank
blank
blank
blank
честь
garbė, pagarbumas, pagerbti
blank
blank