blank
blank
blank
blank
blank
blank
мир
myris, pasaulinis, pasaulis, pasauliui, taika, taikoje
blank
blank