blank
blank
вести
krypti, lemti, nulemti, nuvėsti, pirmavimas, privesti, sąlygoti, užtraukti, vadovauti, švinas
blank
blank