blank
A|Ą|B|C|Č|D|E|Ę|Ė|F|G|H|I|Į|Y|J|K|L|M|N|O|P|R|S|Š|T|U|Ų|Ū|V|Z|Ž
blank
sakyti
say (to); (pranešti, pasakoti) tell; (kalbą ir pan.) speak; jis sako, kad... he says that... ; s. tiesą tell/speak the truth ; nesakęs/nesakydamas nė žodžio without saying a word; s. komplimentus pay compliments; ką jūs sakote? (reiškiant netikÄ as stipri
blank
blank