blank
A|Ą|B|C|Č|D|E|Ę|Ė|F|G|H|I|Į|Y|J|K|L|M|N|O|P|R|S|Š|T|U|Ų|Ū|V|Z|Ž
blank
blank
blank
blank
blank
nukreipti
1. (į) direct (at), turn (to); n. dėmesį direct/fix attention (to, at); n. smūgį (į) aim/direct a blow (at); n. žvilgsnį (į) turn one's eyes (on); n. srovę (į) turn a stream of water (upon); n. mintis (į) turn one's thoughts (to);2. (į šalį
blank
blank