blank
A|Ą|B|C|Č|D|E|Ę|Ė|F|G|H|I|Į|Y|J|K|L|M|N|O|P|R|S|Š|T|U|Ų|Ū|V|Z|Ž
blank
blank
blank
blank
blank
e
išt. 1. (šaukiant) halloo!, I say!, look here!; jūr. ahoy!; 2. (nuolaidai reikšti) well; e, ką čia šnekėti! well, what of it?; 3. (pajuokiant) eh, well, you see; ė, ir nepataikei you haven't hit it, eh!
blank
blank