blank
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
blank
story
I n storey. IIn 1) pasaka; pasakojimas; apysaka; 2) padavimas; a good/funny story anekdotas; short story trumpas apsakymas; novelė; cock-and-bull story nebūti dalykai; a gross/naughty story nepadorus anekdotas; 3) fabula
blank
blank