blank
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
blank
blank
blank
blank
blank
storm
1. n 1) audra, štormas; kar.šturmas; to take by storm paimti šturmu; 2) perk. smarkus susijaudinimas, sąmyšis;2. v 1) šturmuoti, užimti puolant; 2) siausti, dūkti; storm- beaten a 1) audros apdaužytas (laivas); perk. daug pergyvenęs; 2) vėjo nupūstas
blank
blank