blank
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
blank
fell
I n. (gyvulio) kailis; II v. (kirsti) skinti (skina, skynė)
blank
blank